facebooktwittermail d

Simris Alg redovisar rörelseförlust

Simris Alg, som odlar alger och tillverkar kosttillskott, redovisar en rörelseförlust på 4,8 miljoner kronor (-5,0) för det andra kvartalet 2018. Nettoresultatet för det First North-listade bolaget var -5,3 miljoner kronor (-5,1).

Fredrika Gullfot, grundare och VD för Simris Alg tittar på sina algodlingar. Arkivbild.
Fredrika Gullfot, grundare och VD för Simris Alg tittar på sina algodlingar. Arkivbild. FOTO: FREDRIK THUNBERG

Nettoomsättningen under perioden var 0,2 miljoner kronor (0,2). Anledningen till den låga omsättningen är, enligt Simris Alg, att godkännande inom EU ännu saknas. I stället har bolaget fokus på USA-marknaden som beräknas ge större försäljningsvolymer tidigast från det tredje kvartalet 2018.

Varulagret ökade under andra kvartalet med 0,7 miljoner kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 8,3 miljoner.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet -6,3 miljoner kronor och de likvida medlen uppgick till 1,5 miljoner kronor vid periodens slut.

Likviden från den beslutade företrädesemissionen av aktier för 24,5 miljoner kronor ska enligt Simris Alg primärt användas för lansering och marknadsetablering framför allt i USA, samt till att säkra bolagets fortsatta drift. I väntan på emissionslikviden har bolaget tagit ett brygglån på 7 miljoner kronor för att säkra driften och ge finansiell flexibilitet till och med september.

LÄS OCKSÅ: Ny styrelse föreslås för Simris Alg

LÄS OCKSÅ: ATL TV: "Det är bra att vara algbonde"