facebooktwittermail d

Silvestica satsar på Nordeuropas största solpark

2020 köpte skogsfonden Silvestica Stora Ensos skog i Halland. Nu arrenderas delar av marken ut till Nordeuropas största solpark.

Stora Enso sålde 5 200 hektar skog i Halland genom Ludvig & Co.
Silvestica köpte skogen i Tönnersjö av Stora Enso för 180 000 kronor per hektar, eller 1 170 kronor per kubikmeter. Nu blir det solpark på 450 hektar av granmarkerna. FOTO: LUDVIG & CO

Det var i slutet på 2020 som skogsfonden Silvestica köpte 5 200 hektar skogsmark i Halland av Stora Enso för 940 miljoner kronor. De minsta fastigheterna i paketet såldes vidare till skogsägare i närområdet men kvar fick Silvestica ändå 3 800 hektar med en medelbonitet på 10 kubikmeter per hektar och år.