facebooktwittermail

”Vi gör vad vi kan för att hjälpa till”

Siljans Chark kommer att dubblera återtagsslakten av nöt. Slakteriet går från slakt och styckning av 25 djur i veckan till närmare 50 djur för återtag med start i augusti.

I spåren av den torra sommaren, vikande vallskörd och brist på foder har trycket på slakterierna ökat. Lilla Siljans Chark som har flera lokala köttproducenter som delägare har beslutat att öka återtagsslakten för att kunna ta emot fler djur.