facebooktwittermail d

Siljankoncernen växer på tre års sikt

Siljankoncernen siktar på att inom tre år öka produktionen med 25 000 kubikmeter genom en investering på 50 miljoner kronor.

Tomas Olaspers, vd för Blyberg Timmer.
Tomas Olaspers, vd för Blyberg Timmer.

Möjligheterna för koncernens sågverk att leverera specialtorkat virke genom investeringen i bland annat sju nya kammartorkar förbättras.

- Vi har kommit till ett vägskäl där den årliga produktionen ligger på en volym kring cirka 200 000 kubikmeter. Det är vad vår torkkapacitet klarat av. Med investeringen räknar vi med att inom tre år vara uppe i 225 000 kubikmeter, säger Tomas Olaspers, vd för Blyberg Timber till ATL.

[Bild]

Enligt Tomas Olaspers är investeringarna delvis kundefterfrågade.

- Nu tar vi ytterligare kliv i vår marknadsfokusering. Torkningsgraden möbeltorrt har vi inte klarat att leverera tidigare, men nu ökar våra affärsmöjligheter avsevärt till konsumentmarknaden, säger han.

En ny avströning byggs, vilket tar bort en flaskhals. En moderniserad biprodukthantering av det spån, flis och den bark, som levereras med lastbil till värmeverken, byggs också.

- Det är också en flaskhalsinvestering. Vi har haft för lite plats till förfogande om det blivit stopp i leveranskedjan av restprodukter tidigare.

Siljankoncernen har de senaste åren investerat 400 miljoner kronor, bland annat i en total modernisering av Blybergssågen.