facebooktwittermail d

Nu är det enklare att certifiera naturbeteskött

Sigill Kvalitetssystems ambition är att förse de gröna näringarna med kvalitetssäkring som kan underlätta handel, skriver Britt Rahm, VD Sigill Kvalitetssystem.

Hereforddjur på naturbete.
Hereforddjur på naturbete. FOTO: MARION PALM

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Kersti Linderholm kommenterar Sigill Kvalitetssystems verksamhet i en krönika i ATL. Sigill Kvalitetssystems ambition är att förse de gröna näringarna med kvalitetssäkring som kan underlätta handel. Med fokus på att certifieringarna ska vara anpassade till svenska förhållanden kan vi kapa många onödiga steg som redan täcks av till exempel svensk lagstiftning vilket underlättar för våra kunder.

Vi har all förståelse för att det kan upplevas petigt och byråkratiskt med certifieringar. Men det finns en efterfrågan från både detaljhandel och konsument för dessa kontroller och alternativet skulle kunna bli att du måste få en granskning från varje enskild leverantör du har avtal med. Det skulle resultera i spretigare regler och fler kontroller.

Vad gäller certifieringen till grund för märket Svenskt Sigill Naturbeteskött så har den i dag en hög efterfrågan från både konsument och handel vilket leder till merbetalning från slakteriet. Konsumenter som strävar efter en ökad biologisk mångfald vill köpa just detta kött och är då villiga att betala extra för en sådan garanti.

Reglerna för naturbeteskött är nyligen ändrade och det är nu enklare att certifiera delar av sin produktion. Kravet kring att 50 procent av gården ska vara naturbetesmark är borttaget, vilket vi missat på vår webbplats. Regeln är att djuren ska gå på naturbetesmark minst halva betestiden och djur från mjölkgårdar går också att certifiera. Priset till oss för certifieringen baseras på företagets omsättning. I början av nästa år kommer våra regelböcker att vara öppna att läsa på webben.

För er som är nyfikna och vill veta mer är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Britt Rahm, VD Sigill Kvalitetssystem