facebooktwittermail d

Sia Glass köper grädde direkt av Glada Bonden

När Sia Glass nu ska köpa sin grädde direkt av Glada Bonden skakas mjölkmarknaden om i sina grundvalar.

SIA Glass produceras i Sverige av svensk färsk grädde. Familjeföretaget har idag ca 19 procent av Sverigemarknaden.
SIA Glass produceras i Sverige av svensk färsk grädde. Familjeföretaget har idag ca 19 procent av Sverigemarknaden. FOTO: SIA GLASS

Det var i somras som Arla meddelade Sia Glass att man framöver inte kunde garantera tillförseln av grädde. I det läget valde Sia Glass att vända sig till ekonomiska föreningen Glada Bonden för att säkra tillgången på grädde.

Totalt handlar det om 15 miljoner kilo grädde om året.

– Det är roligt att Sia Glass är berett att värdera den svenska råvaran och jag hoppas att det är början till en förändring på marknaden där vi kommer att få ett svenskt råvarupris, något som kommer att gynna alla svenska bönder, säger Anders Birgersson, ordförande för Glada Bonden.

Gemensamt pris

Bakgrunden är att prissättaren Arla ger ett gemensamt avräkningspris till sina medlemmar trots att de verkar på olika marknader med olika förutsättningar. Den frågan har diskuterats livligt inom mejeri­föreningen under den senaste krisen och är anledningen till att Glada Bonden bildades.

SIA Glass produceras i Sverige av svensk färsk grädde. Familjeföretaget har idag ca 19 procent av Sverigemarknaden.
SIA Glass produceras i Sverige av svensk färsk grädde. Familjeföretaget har idag ca 19 procent av Sverigemarknaden. FOTO: SIA GLASS

Med sina 100 medlemmar har Glada Bonden nu blivit en betydande maktfaktor i dagens bristsituation. Anders Birgersson vill inte uppge en siffra men säger att föreningen kontrollerar en ansenlig del av Sveriges totala mjölk­invägning. Han kan också tänka sig att snabbt fylla på medlemsleden om det skulle behövas.

Ligger över

Priset för Glada Bondens mjölk ligger också över de övriga mejeriernas avräkningspris.

– Vi har sagt att vi ska ligga en krona över det europeiska börspriset på mjölk, men sedan är det en förhandlingsfråga om grädden. Vi räknar också med en processkostnad på 50 öre.

Börspriset på mjölk i Tyskland ligger just nu på cirka fyra kronor vilket skulle betyda att Glada Bonden tar uppåt fem kronor för att sälja sin mjölk till Sia Glass.

– Jag kan inte kommentera det, säger Anders Birgersson.

SIA Glass produceras i Sverige av svensk färsk grädde. Familjeföretaget har idag ca 19 procent av Sverigemarknaden.
SIA Glass produceras i Sverige av svensk färsk grädde. Familjeföretaget har idag ca 19 procent av Sverigemarknaden. FOTO: SIA GLASS

Sia Glass VD Rolf Frid vill inte heller uppge en siffra men konstaterar att Sia Glass kommer att få betala 35 procent mer för grädden 2017 än 2016.

Olika modeller

Affärsmodellen varierar. I en del fall levererar Glada Bonden mjölk från gården direkt till kund och i andra fall har den processats först. I Sia Glass fall köper de mjölken av Glada Bonden medan Arla processar den. Sedan tar Sia Glass grädden och Arla den övriga produkten.

Det är Anders Birgersson själv, samt den i Glada Bondens styrelse sittande Jakob Olai som ska leverera mjölk till Sia Glass. Det har resulterat i att Skåne­mejeriers ekonomiska förening gett dem en månads leveransstopp.

– Jag förstår inte varför, men det är värt det. Utan Glada Bonden skulle inte det här marknadstrycket kunna uppstå, konstaterar Anders Birgersson.

"Alla som vill betala"

Nu förbereder sig Glada Bonden för ett händelserikt 2017.

– Det finns stora möjligheter just nu om vi sköter våra kort rätt och vi säljer till alla som vill betala. Det är främst industrin som är kort på grädde eftersom avtalen sagts upp först där och man vill ha svensk grädde, säger Anders Birgersson.