facebooktwittermail d

Shell drar sig ur skånskt gasprojekt

Shell lägger ned de omstridda försöken att utvinna gas ur marken i Hörby, Sjöbo och Tomelilla. Provborrningarna visar att gasförekomsten är ytterst begränsad.

- Enligt den utförda analysen är naturgasen inte möjlig att producera. Mot bakgrund av resultatet har Shell beslutat att inte fortsätta undersökningsarbetet, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Undersökningarna i sydöstra Skåne har pågått under snart tre år. Borrning efter bergprover har skett på tre olika platser i kommunerna Sjöbo, Hörby och Tomelilla. Cirka 200 meter bergprover har tagits upp och analyserats i jakten på naturtillgångar.

Gasborrningarna har väckt heta känslor och det har bland annat talats om att införa kommunalt veto mot utvinning av fossila bränslen som olja och gas. ATL.nu