facebooktwittermail d

Sex nya ehec-fall utreds

Sex personer insjuknade i februari efter att ha smittats av ehec-bakterier av samma variant som orsakade ett utbrott i höstas.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu påbörjat en undersökning för att spåra hur personerna blivit smittade.

"Sex personer i tre olika delar av landet har under februari blivit sjuka av ehec-bakterier. En gemensam nämnare är att alla som blivit sjuka har ätit nötfärs", skriver SVA i ett pressmeddelande.

Sammanlagt har hittills 26 personer drabbats av samma typ av ehec. Enligt SVA tyder det mesta på att de personer som smittades i februari har ätit köttfärs ur samma parti, men fryst och upptinad, som orsakade utbrottet i höstas.

Viktigt med hygien

Men för att vara på säkra sidan fortsätter smittskyddsenheter i berörda landsting fortsätter därför utredningen tillsammans med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.

Ehec smittar genom att man äter förorenade men inte tillräckligt upphettade livsmedel eller via kontakt med smittade djur. Att ehec finns hos nötkreatur är inte ovanligt.

LÄS OCKSÅ: Ehec på flera gårdar i Skåne och Blekinge

LÄS MER: Ehecsmitta kan spåras på stövlarna

Goda råd

Tvätta händerna efter besök på gårdar.

Smaka inte på rå köttfärs.

Genomstek köttfärs ordentligt.

Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött.

Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker.