facebooktwittermail

Sex miljoner till forskning

Jordbruksverket ska i år fördela totalt sex miljoner kronor till pågående eller nya forskningsprojekt för djurskyddsbefrämjande åtgärder.

Jordbruksverket bedömer att behovet av forskning eller utvecklingsprojekt är särskilt stort inom ett antal olika områden.

Det kan exempelvis handla om åtgärder för välfärdsproblem vid ekologisk djurhållning, uthållig storskalig djurhållning, ökad djurvälfärd vid kastration av renar samt djurvälfärd vid slakt, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Forskare kan söka forskningsmedel fram till den 11 april i år. ATL.nu