facebooktwittermail d

Setras väg till bättre lönsamhet

Nu stakar Setra ut planerna för framtiden. Sågverskoncernen koncentrerar verksamheten och satsar på vidareförädling. Målet är bättre lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft.