facebooktwittermail d

Setras rörelseresultat steg

Det onoterade H Setras rörelseresultat steg till 177 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (12).