facebooktwittermail

Historiskt hög lönsamhet för Setra

Setra redovisar ett rörelseresultat om 600 miljoner kronor för årets tredje kvartal. För året hittills är resultatet efter skatt rekordartade 958 miljoner kronor. 

Setra Hasselfors
Setra ser ut att gå mot ett rekordår efter ett resultat på 473 miljoner kronor bara för tredje kvartalet. FOTO: SETRA

Setra fördubblade i princip omsättningen för tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol till 1,6 miljarder. Rörelseresultatet blev 600 miljoner kronor, jämfört med minus  3 miljoner kronor i fjol, och rörelsemarginalen låg över 38 procent. Resultatet efter skatt var 473 miljoner kronor.