facebooktwittermail d

Setra vill sälja Rolfs såg

Sågverkskoncernen Setra vill sälja sitt furusågverk i Kalix.

Setra har inlett en försäljningsprocess av Rolfs såg, som har 60-talet anställda och producerar sågade trävaror i furu för konstruktionsvirke, paneler och olika typer av byggprodukter. Produktionsvolymen 2016 var 73000 kubikmeter.

Produkterna levereras främst till Skandinavien och Europa.

Setra har tidigare sålt bland annat sågverket i Vimmerby, till Bergs Timber. Både Vimmerby och Kalix sågverk ligger långt från Setras övriga anläggningar.

– Att vi nu vill sälja Rolfs såg är av samma anledning som när vi sålde i Vimmerby, vi fokuserar och konsoliderar vår huvudaffär, säger Hannele Arvonen som är koncernchef för Setra.

Integrationen mellan Setra Rolfs och Setras övriga produktionsenheter vad gäller råvaruförsörjning och marknadskoncept är låg. Setra ska fokusera på att öka synergierna inom koncernen för att utveckla den långsiktiga konkurrenskraften.

– Vi hoppas att vi hittar en annan ägare, säger Hannele Arvonen.

När måste ni ha en köpare?

– Vi har ingen exakt tidsplan.

De senaste åren har det varit besvärligt att sälja furuträvaror på flera marknader, vilket har varit kännbart för Setra som sågar mycket furu. Men nu har trenden vänt något. Algeriet som sedan i våras varit en så gott som stängd marknad, har öppnat upp igen. Överlag är efterfrågan på sågade trävaror fortsatt mycket god i Sverige, Skandinavien och globalt. Att Setra nu vill sälja Rolfs såg har ingenting med furuavsättningen att göra, påpekar Hannele Arvonen.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och huvudägare är Mellanskog och Sveaskog. Koncernen har cirka 800 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien.

PREMIUM: Miljardinvestering gör bruket till störst i världen

VIDEO: Här visas nya gallringsmaskiner