facebooktwittermail d

Setra satsar i Skinnskatteberg

Setra investerar 60 miljoner kronor i ett nytt justerverk vid sågverket i Skinnskatteberg i Västmanlands län.

Satsningen är en del av ett större investeringspaket och framöver kommer även en utbyggnad av torkkapaciteten vid sågverket göras, enligt ett pressmeddelande.

Investeringen gör det möjligt att öka produktionsnivån från 250 000 kubikmeter till cirka 350 000 kubikmeter sågad vara per år. De senaste åren har Setra investerat i timmersortering, nytt timmerintag, torkar och ny fastbränslepanna vid sågverket.

- Investeringen i Skinnskatteberg ligger i linje med vår strategiska inriktning att renodla affärerna och geografiskt koncentrera produktionen till Setras kärnområde i mellersta Sverige, säger Setras vd och koncernchef Börje Bengtsson i en kommentar.

Fler satsningar är att vänta framöver, både vid Skinnskatteberg och vid andra enheter.

Setras sågverk i Skinnskatteberg är ett specialiserat furusågverkATL.nu