facebooktwittermail d

Setra ökar omsättningen

Setra ökade omsättningen med knappt 100 miljoner kronor under 2017.

FOTO: ULF ARONSSON

STOCKHOLM (Direkt) Träindustriföretaget Setra redovisar för 2017 ett rörelseresultat på 159 miljoner kronor (153), inklusive engångsposter om -20 miljoner kronor (38). Nettoomsättningen uppgick till 4 139 miljoner kronor (4 043).

"Till följd av goda marknadsförhållanden har vi kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter. Framöver ser vi en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder och en positiv utveckling av trävarumarknaden både i Sverige och internationellt", kommenterar Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Setras styrelse har beslutat om en investering i ett nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors sågverk. Beslut har även fattats om att investera i en komponentfabrik i Långshyttan för tillverkning av komponenter till exempelvis dörrar och fönster.

"Investeringarna är i linje med Setras strategi att öka andelen förädlade produkter för en växande efterfrågan på den globala konstruktionsmarknaden och att kunna möta kundernas ökade efterfrågan på komponenter", heter det.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:12 kronor per aktie för 2017 (1:94).