facebooktwittermail d

Setra ökade vinsten

Setra redovisar en vinst efter skatt på 47 miljoner kronor för tredje kvartalet 2016. Det kan jämföras med förlusten på 28 miljoner kronor för tredje kvartalet året innan.

Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.
Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Produktionen har ökat då marknaden för trävaror utvecklats positivt. Tillsammans med en gynnsam valutautveckling har det bidragit till att Setra kunnat öka resultatet, framgår av rapporten.

Rörelseresultatet nådde 67 miljoner- en förbättring från minus 31 miljoner för motsvarande kvartal 2015. Omsättningen tangerade en miljard kronor för perioden, en förbättring från 986 miljoner året innan.

"Vi ser en fortsatt bra efterfrågan på trävaror och en bättre lagersituation än vid samma tidpunkt förra året. Det gör att vi ser positivt på utvecklingen av trävarumarknaden under 2017", säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra i ett pressmeddelande.

I december tecknades avtal med Bergs Timber om försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby. Transaktionen slutfördes i januari 2017.