facebooktwittermail d

”Byggindustrin börjar ställa om till trä”

Setras nybyggda fabrik för KL-trä drar i gång med en rivstart. Första stora leverans blir till ett av världens största trähusprojekt på 13 våningar och över 2 hektars golvyta i Stockholm.

Cederhusen blir ett helt kvarter med trähus i Hagastaden, Stockholm, och Setra levererar stommen.
Cederhusen blir ett helt kvarter med trähus i Hagastaden, Stockholm, och Setra levererar stommen. FOTO: SETRA/FOLKHEM

Setras nybyggda fabrik för KL-trä i Långshyttan drar i gång med en rivstart. Första stora leverans av byggskivor i korslimmat trä blir till trähusprojektet Cederhusen i Stockholm. Cederhusen är ett av världens största trähusprojekt och kommer att bli Sveriges största bostadskvarter i massivträ.

Omställning till trä

Projektet innehåller fyra byggnader på två kvarter med totalt 234 lägenheter och åtta lokaler. Total golvyta blir 21 500 kvadratmeter och projektet omfattar även fyra torn på mellan tio till 13 våningars höjd.

”Det känns otroligt bra att vi får förtroendet att leverera till ett så stort och intressant projekt med så tydlig miljöprofil. Hela konceptet kring Cederhusen stämmer väl överens med våra värderingar och det är ett bra exempel på att byggindustrin börjar ställa om till trä”, säger Daniel Halvarsson, Setras affärsområdeschef för bygglösningar och komponenter i ett pressmeddelande.

”Cederhusen stämmer väl överens med våra värderingar och det är ett bra exempel på att byggindustrin börjar ställa om till trä”, säger Daniel Halvarsson.
”Cederhusen stämmer väl överens med våra värderingar och det är ett bra exempel på att byggindustrin börjar ställa om till trä”, säger Daniel Halvarsson. FOTO: SETRA

Kvarter byggs på tunnlarna

Projektet Cederhusen drivs av Folkhem, som enbart bygger i trä, och Folkhems två ägare, Veidekke och Rikshem. Kvarteren byggs ovanpå taken till tunnlarna för E4/E20 och Värtabanan. Det innebär att förutsättningar för laster och grundkonstruktion är komplexa, men genom trähusens låga vikt kan byggrätten ändå nyttjas i sin helhet.

Att Långshyttan bara ligger cirka två timmar från Stockholm var en bidragande faktor till valet av Setra som stomleverantör.

Nya arbetstillfällen

”Att vi valde Setra som leverantör av stommarna i korslimmat trä var en kombination av olika faktorer. Transporterna är en viktig faktor för att minska miljöpåverkan, samt energisnål tillverkning och hög grad av prefabricering. Setra har också gedigen erfarenhet av träproduktion och det märks i hela bygget av den nya fabriken för KL-träelement”, säger David Grimheden, Regionchef trähusavdelningen, Veidekke Entreprenad.

Setras satsning på träbygg omfattar investeringar på runt en halv miljard i ett hyvleri i Laxå och två nya produktionslinjer vid limträfabriken i Långshyttan. I Långshyttan innebär det att antalet arbetstillfällen fördubblas till 130.
Setras satsning på träbygg omfattar investeringar på runt en halv miljard i ett hyvleri i Laxå och två nya produktionslinjer vid limträfabriken i Långshyttan. I Långshyttan innebär det att antalet arbetstillfällen fördubblas till 130. FOTO: SETRA

Setras fabrik i Långshyttan är fortfarande inne i en uppstartsfas där anläggningen trimmas in. När investeringen är färdigställd innebär den en fördubbling av antalet arbetstillfällen i Långshyttan, från tidigare 60 till cirka 130 medarbetare, enligt marknadschef Anna-Lena Gull i en intervju med SVT Dalarna.