facebooktwittermail d

Setra investerar i ny KL-fabrik

Setra investerar i en ny fabrik för korslimmade trävaror i Långhyttan. Investeringen görs för att möta efterfrågan från marknaderna i Sverige, Norge och Storbritannien.

Setra har köpt en industrifastighet i Långshyttan där företaget ska anlägga en komponentfabrik, vilket ATL berättade om nyligen. Produktionen ska komma i gång under hösten 2018 och från första halvåret 2020 ska företaget även producera korslimmade trävaror på orten, skriver företaget i ett pressmeddelande. Sedan länge finns även Setras anläggning för limträtillverkning i Långshyttan, vilket är på väg att göra Långshyttan till något som företagets marknadsdirektör själv beskriver som ett "nytt träindustricenter".

55 000 kubik

KL-trä har lyfts fram som en byggteknik som lämpar sig väl för många konstruktioner på grund av dess höga bärighet, hållfasthet och brandtålighet. Men tekniken har också stora miljöfördelar.

"KL-trä har framtiden för sig och vi ser ett mycket stort intresse från våra kunder. Efterfrågan ökar och Setra har precis rätta förutsättningar för att ta en ledande position på marknaden", säger Olle Berg, marknadsdirektör på Setra i ett pressmeddelande.

Råvaran till den nya KL-fabriken kommer att tas från företagets egna sågverk i Bergslagen. Produktionsvolymen kommer att ligga på 55 000 kubikmeter.

Konkurrenterna satsar

Med investeringen följer Setra efter flera andra aktörer i branschen. Martinsons, som länge var ensam tillverkare av KL-trä i Sverige, invigde i mars förra året en ny produktionslinje i Bygdsiljum i Västerbotten som ökade produktionsvolymerna markant. Med investeringen gick företaget från att producera från 6000-7000 kubikmeter om året till 22000 kubikmeter.

Den största investeringsbeslutet står dock Stora Enso för som investerar 435 miljoner kronor i en ny anläggning vid sågverket i Gruvön i Värmland. Produktionskapaciteten kommer att ligga på 100000 kubikmeter med beräknad produktionsstart första kvartalet 2019. Omsättningen vid full produktion anges till cirka 490 miljoner kronor per år. Stora Enso har sedan tidigare två produktionsanläggningar för KL-trä i Österrike med en sammanlagd produktionskapacitet på 130000 kubikmeter per år.

Dessutom ska Södra investera i en mindre anläggning för KL-trä i anslutning till sågverket i Värö i Halland. Produktionsstart beräknas till början av 2019 och anläggningen får en årlig kapacitet på cirka 5000 kubikmeter per skift.

Holmen meddelade i mars förra året att bolaget undersöker möjligheterna att bygga en fabrik för KL-trä vid något av sina stora sågverk.

Korslimmat trä

Korslimmat trä, som på svenska förkortas KL-trä och på engelska CLT (Cross Laminated Timber), är en byggskiva i massivt trä som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade lameller av gran eller furu. Korslimmat trä kan ersätta betong i inner- och ytterväggar, tak och golv i exempelvis flervåningshus.

Enligt Sveriges Träbyggnadskansli går det åt cirka 33 kubikmeter KL-trä för en lägenhet på 70 kvadratmeter. Det innebär att produktionen vid Gruvön skulle räcka till runt 3000 av de cirka 60000 lägenheter som byggs i Sverige per år.

Södra satsar på korslimmat trä

Stora Enso satsar i Gruvön

Holmen överväger korslimmat trä

Inbrottssäkert KL-trä