facebooktwittermail d

Setra gör ett starkt andra kvartal

Träindustriföretaget Setra redovisar ett rörelseresultat på 67 miljoner kronor för andra kvartalet 2016, att jämföra med 64 miljoner kronor samma period förra året.

"Marknaden för trävaror har fortsatt att utvecklas i positiv riktning under andra kvartalet. Vi ser en betydligt bättre balans i marknaden, framför allt för granvaror", säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef för Setra.

Klar förbättring

Resultatet efter skatt uppgår till 49 miljoner kronor – en förbättring med tre miljoner jämfört med motsvarande period 2015.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet i år hamnar på 1 160 miljoner (1 229).