facebooktwittermail

Efter 20 år – Sveaskogs ägande ännu inte avvecklat

2001 beslutade riksdagen att Sveaskog inte skulle äga skogsindustri. 20 år senare är de fortfarande hälftenägare i Setra, ett av Sveriges största sågverksföretag.

Virkestruck på sågverk med ett paket virke från Setra.
”Sveaskog är inte en oberoende aktör och fullgör inte uppdraget att öka konkurrensen på virkesmarknaden”. Det skrev Riksrevisionen om Sveaskogs delägandet i Setra redan 2010. FOTO: ULF ARONSSON

Redan när Sveaskog köpte Assi Domän 2001 beslutade riksdagen att staten inte ska vara långsiktig ägare till skogsindustri. Sveaskog skulle vara en oberoende aktör på virkesmarknaden för att bidra till ökad konkurrens.