facebooktwittermail d

Efter 20 år – Sveaskogs ägande ännu inte avvecklat

2001 beslutade riksdagen att Sveaskog inte skulle äga skogsindustri. 20 år senare är de fortfarande hälftenägare i Setra, ett av Sveriges största sågverksföretag.