facebooktwittermail d

Servera förlorade strid om upphandling

Grossistjätten Servera ansåg att Rättsviks livsmedelsupphandling stred mot EU-rätten och borde göras om. Men kommunen får rätt i förvaltningsrätten.

Servera har inte visat att kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling, konstaterar rätten.

Det är första gången statliga Miljöstyrningsrådets krav på näbbtrimning, betessäsong, inredda burar och grisars golvyta och strö prövas rättsligt. Krav har även ställts på antibiotika, transport till slakt och bedövning vid slakt.

Inte tillräcklig hänsyn

– Det är bra att domstolen ger den upphandlande myndigheten rätt att ställa de krav de önskar på sina varor och att de kan motivera skälen för detta, säger Monica Sihlén, projektledare vid Miljöstyrningsrådet, i ett pressmeddelande.

Servera ansåg att kommunens förfrågningsunderlag innehöll ett antal djurskyddskrav som var högre än EU-kraven och därmed stred mot EU:s principer om ickediskriminering och likabehandling.

Förvaltningsätten framhåller dock att en upphandlande myndighet har stora möjligheter att själv bestämma vad den vill upphandla. Något som tidigare domar gällande antibiotika, transport och slaktmetod inte har tagit tillräcklig hänsyn till, enligt rätten.

Hoppas domen ska sporra

"Enskilda motiverade specifikations- eller kvalitetskrav på en vara i ett enskilt upphandlingsfall kan indirekt begränsa den fria rörligheten men ändå utgöra ett tillåtet krav enligt EU-rätten. Enligt förvaltningsrätten skiljer sig i detta avseende inte livsmedel från andra typer av varor”, skriver rätten.

Enligt förvaltningsrättens bedömning är det också fullt möjligt att ställa krav som går längre än EU:s minimidirektiv, så länge de är motiverade och inte strider mot någon av upphandlingsprinciperna.

– Vi vet att Rättviks kommun har ett starkt politiskt stöd i frågan och att det finns många fler kommuner ute i landet som också vill ställa djurskyddskrav, men som tvekar på grund av den senaste tidens spretiga domar. Vi hoppas att den här domen ger dem fortsatt vilja att driva sina frågor, säger Monica Sihlén.