facebooktwittermail d

Sent påkommet att hjälpa mjölkbönder

Centerledaren Annie Lööf tycker att det är skamligt av Arla att sänka mjölkpriset, det uttryckte hon nyligen i en Expressenintervju. I så fall breder skammen ut sig över Europa.

FOTO: ISTOCK

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Av 15 ledande mejeriföretag sänkte 14 priset i april. Ett behöll priset oförändrat och inget höjde.

Arla har ett val att behålla pengarna i företaget eller betala högre mjölkpris till ägarna, och det är de, det vill säga bönderna, som bestämmer. Visst kan man önska ett högre mjölkpris, och man kan önska ett Arla som är skickligare i affärer och fattar klokare beslut.

Men de avskaffade mjölkkvoterna, det ryska importstoppet och den långdragna lågkonjunkturen i mjölknäringen är huvudanledningarna till de låga mjölkpriserna. Det är den av Lööf annars så omhuldade marknadsekonomin som kommer till uttryck.

Det är ett tecken i tiden att det lokala Centerpartiet i Östhammar ger sitt miljöpris till den Arlakritiska lantbrukaren Elin Torstensson som startat gårdsförsäljning med egen mjölkautomat. Har partiet tappat tron på de kooperativa lösningar man tidigare varit så förknippat med?

Centerpartiet hade i åtta år i regeringsställning och med landsbygdsministerposten i sin hand chansen att förbättra svenskt jordbruks konkurrenskraft men lät tillfället gå sig ur händerna.

Man koncentrerade sig på Matlandet Sverige, det vill säga att lyfta fram de svenska mervärdena. Om programmet gav effekt är svårt att säga, men visst har intresset för svenska livsmedel ökat, något som särskilt har gynnat det svenska köttet.

Däremot var alliansen inklusive Centerpartiet ointresserad av att åtgärda de svenska konkurrensnackdelarna, vilket nu har lämnat särskilt mjölkbönderna i sticket.

När ledande mjölkproducerande länder i EU började ladda för ökad produktion mer än ett år innan kvoterna släpptes kunde man förutse en överproduktion och befara en prispress. Där är vi nu, och politikerna har varit för naiva och passiva. Det är snudd på skamligt

Annie Lööf och Centerpartiet för nu fram att idén att agera för höjda interventionspriser i EU, skattelättnader, att skjuta på skatten och snabbare återföring av dieselskatten till lantbruket. Det är bra och ett svårt läge för mjölkbranschen i hela EU gör det kanske möjligt att skapa nya allianser som kan genomföra något av detta.

Men det borde ha varit enklare när man satt i regering! Frågan om skillnader i konkurrenskraft är långtifrån ny. Men nu brådskar det. Det är dags för politisk fingerfärdighet och snabba åtgärder.