facebooktwittermail

Seminassistenter erbjuds fortbildning

I höst erbjuds seminassistenter på häst en specifik fortbildning i Norrköping.

”Det har tidigare varit ett stort intresse, så vi hoppas på det denna gång också”, säger Sara Lennartsson, generalsekreterare för ASVT, om fortbildningen för seminassistenter.
”Det har tidigare varit ett stort intresse, så vi hoppas på det denna gång också”, säger Sara Lennartsson, generalsekreterare för ASVT, om fortbildningen för seminassistenter.

Fortbildningen för seminassistenter arrangeras i samband med att Sveriges Stuteriveterinärförening har höstmöte och seminarier den 19 oktober i Norrköping. Årets föreläsningar har fokus på hästhållning utifrån hästens naturliga beteende och behov med föreläsare från USA, Schweiz och Sverige.

Föreläsningarna vänder sig inte bara till veterinärer och seminasisstenter utan är öppna även för hingsthållare, hästägare och andra intresserade.

För seminassistenter finns möjligheten att fortbilda sig specifikt inom sitt område.

– För alla uppfödare är det viktigt att stohttp://172.22.146.151:8080/opencontent/objects/5e7ef7f2-3fe0-4c1c-a6fa-55c1aadf5c08na blir dräktiga och precis som för de flesta andra yrkeskategorier är det alltid bra att fylla på med ny kunskap och repetera gammal kunskap, säger Sara Lennartsson, generalsekreterare för ASVT.

Fortbildningen anordnas vartannat eller vart tredje år och har tidigare lockat stort intresse. Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, ASVT, är delarrangör. ASVT genomför också årligen tillsammans med Swedish Warmblood Association, SWB, en grundutbildning till seminassistent förlagd till Bollerups lantbruksinstitut.