facebooktwittermail

Seminarium om farlig energikälla

Träpellets är farligare än många tror. De utsöndrar kolmonoxid, förbrukar syre och kan orsaka bränder. I nästa vecka anordnar Arbetsmiljöverket ett seminarium om hur energikällan ska hanteras.

Under rubriken "Träpellets, träflis och timmer: Faror och hälsorisker vid förvaring i slutna utrymmen" berättar yrkeshygieniker Urban Svedberg och professor Anders Knutsson om de senaste rönen på området.

Seminariet, som vänder sig till bland annat arbetsgivare och skyddsombud samt arbetsmiljöansvariga inom tillverknings-, biobränsle- och transportsektorn, äger rum den 10 februari i Stockholm.ATL.nu