facebooktwittermail

Sederade hästar och drog ut tänder – får varning

Djurskötaren utförde ingrepp som endast veterinärer får göra och anmäldes till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Där avslogs Jordbruksverkets begäran om prövotid och mannen får i stället en varning.

Jordbruksverket anmälde senare mannen till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. ”Oskicklig i sin yrkesutövning” kallade myndigheten mannen, som även hade bristfällig journalföring.
Jordbruksverket anmälde senare mannen till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. ”Oskicklig i sin yrkesutövning” kallade myndigheten mannen, som även hade bristfällig journalföring. FOTO: ELLINOR EKE-GÖRANSSON

Det var i början av förra året som det uppdagades att en djurskötare både sederat och dragit ut vargtänder på minst två hästar – ett ingrepp som endast veterinärer får utföra.

Överträdelsen upptäcktes av en veterinär som befann sig i samma stall i södra Sverige som den legitimerade djurskötaren. Veterinären påtalade överträdelsen till stallägaren men ska ha blivit utskälld och utslängd ur stallet.

LÄS MER: Riskerar påföljd efter tandutdragning

Bristfällig journalföring

Efteråt anmälde veterinären händelsen till länsstyrelsen som vid kontroll uppmärksammade stora brister i djursjukskötarens yrkesutövning.

Jordbruksverket anmälde senare mannen till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. ”Oskicklig i sin yrkesutövning” kallade myndigheten mannen, som även hade bristfällig journalföring.

Jordbruksverket ansåg att en varning inte var en tillräckligt ingripande åtgärd då överträdelserna sågs som allvarliga och menade att djursjukskötaren skulle sättas på prövotid.

LÄS ÄVEN: Djursjukskötare kan få prövotid

Får varning

Ansvarsnämnden slår nu fast att djurskötaren i flera avseenden har åsidosatt sina skyldigheter som djurhälsopersonal. Man skriver även att händelsen skett uppsåtligen och att de fel som djurskötaren gjort sig skyldig till framstår som förhållandevis allvarliga.

Men bedömningen anser också att ord står mot ord på avgörande punkter och avslår alltså Jordbruksverkets begäran om prövotid för djurskötaren.

Ansvarsnämnden tilldelar i stället en disciplinpåföljd i form av en varning.