facebooktwittermail d

Se upp för resistenta parasiter

Det kan finnas fog för att misstänka att mängden resistenta parasiter hos får i Sverige ökar. Men det finns också flera sätt att förhindra att maskarna utvecklar resistens.