facebooktwittermail

”Se över tallungskogen”

Tallsvampen Diplodia har tidigare hittats i Stockholm, Uppland och Hälsingland. Nu har angrepp konstaterats även i Kalmar län.

Skott på ungtall i Kalmar län som drabbats av Diplodia.
Skott på ungtall i Kalmar län som drabbats av Diplodia. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

I ett pressmeddelande skriver Skogsstyrelsen att det är första gången som prover visar att sjukdomen Diplodia fått fäste i ett bestånd i Småland, i en tallungskog två mil sydväst om Kalmar. Skogsägaren kontaktade själv Skogsstyrelsen efter observationer av bruna toppar på tallarna.

Bruna årsskott

Sjukdomen är lätt att förväxla med knäckesjuka och visar sig genom att årsskotten på de unga tallarna blir bruna. Diplodia kan slå ut hela bestånd men orsakar i första hand tillväxt- och kvalitetsförluster. Det finns inget regelverk kring svampen och det utgår ingen ersättning för skadorna till skogsägaren.

Se över skogen

”Skogsägaren bör se över sin tallungskog och finns ett misstänkt angrepp får man gärna höra av sig till Skogsstyrelsen för att få hjälp med en bedömning”, säger Ove Arnesson, skogsskadesamordnare vid Skogsstyrelsen, Kalmars distrikt.

Ofta krävs provtagning och analys hos SLU eftersom det är svårt att artbestämma Diplodia med bara ögat. Enligt Skogsstyrelsen är det nu viktigt att omfattningen kartläggs så bra som möjligt för att få en bild över spridningen i landet.

LÄS MER: "Avverka allt och bränn virket"

LÄS OCKSÅ: Tallsvamp sprider sig norrut

SE ÄVEN: Bättre gallring med datorstöd

PEREMIUM: Så ser du om din skog är drabbad