facebooktwittermail d

”Se över dina arrenden, de kan generera stora värden för skogsägaren”

Många skogsägare undviker att granska och uppdatera avtal av rädsla för osämja och konflikter, skriver Skogssällskapets konsultchef Christina Nyström.

Skog
Var inte rädd att se över avtal och priser för olika arrenden, uppmanar Christina Nyström, Skogssällskapet. FOTO: MARTIN GUSTAFSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Som skogsägare finns det en stor mängd saker du kan upplåta till andra genom avtal. Från mark och jordbruk till jakt och fiske – att upplåta en del eller hela din fastighet kan vara ett bra sätt att få in en extra inkomst. Det är också ett sätt att ta tillvara och utveckla skogsfastighetens hela potential, med ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Men för att få lönsamhet i verksamheten krävs det ofta att du jobbar aktivt med din upplåtelsehantering. Jag vill därför uppmana dig som skogsägare att:

Undersöka och fundera igenom om du upplåter allt det du vill och kan upplåta så att du undviker att sitta på outnyttjade resurser.

Inte bara låta dina upplåtelseavtal rulla på utan aktivt se över villkorsändringar och avtalsvillkor. Det gäller även om man har en uppräkning av index i avtalet, det finns så mycket mer som kan behöva ses över regelbundet så att avtalet stämmer överens med hur verkligheten ser ut i dag.

Skriva tydliga avtal. Man är alltid överens när man skriver avtal, men se också till att ni inte har något att bli oense om längre fram. Det ska vara tydligt och följa gällande lagstiftning. Det är även bra att veta vad som är praxis i branschen så att de eventuella avsteg man gör är medvetna.

Många skogsägare undviker att granska och uppdatera avtal av rädsla för osämja och konflikter med personen på andra sidan avtalet. Min erfarenhet är att det är en rädsla som sällan blir till verklighet. Tvärtom kan det ge ett tillfälle till en bra dialog där ni också säkerställer att avtalet är uppdaterat och att ni är överens om vad som gäller.

Hur mycket intäkter ett upplåtelseavtal kan generera varierar stort och faktorer som villkor, typ av upplåtelse och geografiskt läge spelar in. Vilken prislapp man vill sätta och huruvida man vill följa de marknadsmässiga priserna eller avvika från dem är upp till dig som skogsägare.

Men kom också ihåg att en upplåtelse också betyder att du gör avkall på en del av din bestämmanderätt över fastigheten. Du är inte längre envåldshärskare på din mark. Så länge nyttjanderättshavaren följer avtalet och lagstiftningen kan du inte tycka och tänka så väldigt mycket om det den gör, även om du kanske hade valt ett annat sätt att göra saker på.

Det är ytterligare ett skäl till att vara aktiv och jobba med sina avtal, så att du hela tiden är medveten om vad du upplåter, vilka begränsningar det eventuellt innebär för dig och vilka värden du får i utbyte.

För en bra och aktiv upplåtelsehantering kan verkligen generera stora värden, både för dig som skogsägare och för den du upplåter till.