facebooktwittermail

SD villkorar skatt på handelsgödsel

Ett återinförande av skatten på handelsgödseln ska vara villkorat med att lantbrukarna blir kompenserade genom sänkta energi- och dieselskatter.

Det skriver partiet i en reservation i skatteutskottet till en motion angående införande av handelsgödsel.

Enligt SD är det viktigt att ta hänsyn till både miljö och lantbrukarnas intresse i frågan och deras förslag är vad de kallar "en ren skatteväxling som blir neutral ur ett statsfinansiellt perspektiv."

Det blir i stora drag en återgång till de tidigare reglerna som gällde innan 2009.

Det preliminära datumet för debatt av motionerna är den 9 mars. ATL.nu