facebooktwittermail d

”Missa inte chansen att påverka EU:s jordbrukspolitik”

Vi vill se ett tillägg till den svenska positionen som efterfrågar en process för justering av Gröna givens målsättningar, skriver riksdagsledamöterna Martin Kinnunen (SD) och Staffan Eklöf (SD) i en debattartikel.

Sverige riskerar återigen att missa chansen att påverka EUs jordbrukspolitik, skriver företrädare för SD i miljö- och jordbruksutskottet. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sverige riskerar återigen att missa chansen att påverka EUs jordbrukspolitik. När EU:s ambitionsdokument Gröna given och de där ingående strategierna Från jord till bord och Biodiversitetsstrategin skulle antas ville vi i Sverigedemokraterna se konsekvensanalyser innan vi kunde bedöma målsättningarna.

Vi tror nämligen att målsättningar såsom att 10 procent av jordbruksmarken ska avsättas för skydd av biologisk mångfald, att växtskyddsmedelsanvändningen ska sänkas med 50 procent till 2030 och att 25 procent eller mer av marken ska användas till ekologisk produktion kan komma att få negativa effekter för livsmedelsproduktionen och landsbygdens förutsättningar.

Målsättningarna gick igenom utan konsekvensanalyser. Vi fick inte tillräckligt stöd att ändra Sveriges position då. USAs jordbruksdepartement, USDA, gjorde däremot den konsekvensanalys som saknas och vi efterfrågade. Analysen kommer fram till att om Gröna givens målsättningar genomförs så kommer det att påverka livsmedelsproduktionen i EU mycket negativt.

I ljuset av det folkrättsvidriga kriget i Ukraina och effekterna på livsmedelsproduktionen i unionen har EU-kommissionen skrivit ett meddelande om livsmedelsförsörjningen (COM 2022/133). I regeringens förslag till svensk position i ärendet efterfrågas analyser av Gröna givens insatsers påverkan på livsmedelsproduktionen. Det är bra, men ett krav på analys utan möjlighet att sedan ändra på Gröna givens målsättningar vore dock ett slag i luften.

Vi vill därför se ett tillägg till den svenska positionen som efterfrågar en process för justering av Gröna givens målsättningar i ljuset av analyserna. Det finns indikationer på att EU-kommissionen verkar öppna upp för det på grund av den pågående livsmedelskrisen och det är något som vissa medlemsstater redan önskar.

Det föreligger sålunda en möjlighet för en justering av målsättningarna och att rätta till det som inte gjordes tidigare. Vi hoppas att de andra partierna kan sluta upp bakom vårt initiativ, den här gången.

Martin Kinnunen (SD)
riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Staffan Eklöf (SD)
riksdagens miljö- och jordbruksutskott