facebooktwittermail d

”SD offrar den bästa åkermarken i Trelleborg”

På den mest högklassiga och produktiva åkermarken som står att finna vill SD på lokal nivå bygga ett av Sveriges största fängelser. Det skriver företrädare för föreningen Fängelsefritt Trelleborg i en replik.

”Inte nog med att SD i Trelleborg förespråkar en byggnation på 45 hektar prima åkermark – ungefär en timmes resa norrut erbjuds icke brukbar mark till fängelsebygget av både Kristianstad och Klippans kommun”, det skriver företrädare för föreningen Fängelsefritt Trelleborg i en replik. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Mattias Karlsson, landsbygdspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, skriver på ATL Debatt om att SD vill höja Sveriges självförsörjningsgrad betydligt. Vi skulle vilja välkomna Karlsson ner till Trelleborg för att närmare betrakta hur hans partimedlemmar agerar i rak motsats till denna uttalade ambition.

Trelleborg är måhända inte en klassisk landsbygdskommun i glesbefolkat område. Vår kommun har dock begåvats med den bästa jordbruksmarken i Sverige, kanske i hela världen. Den mest högklassiga och produktiva åkermarken som står att finna. På denna mark vill SD på lokal nivå ta 45 hektar för att bygga ett av Sveriges största fängelser – helt tvärtemot vad Mattias Karlsson påstår att SD vill med Sveriges lantbruk och livsmedelsförsörjning.

Så länge partiledningen inte har med sig kommunpolitikerna på sina politiska linjer kan vi inte betrakta Karlssons debattartikel med någon större trovärdighet. Utan lokalt genomslag kommer partiledningens ambitioner att falla kort. 

Inte nog med att SD i Trelleborg förespråkar en byggnation på 45 hektar prima åkermark – ungefär en timmes resa norrut erbjuds icke brukbar mark till fängelsebygget av både Kristianstad och Klippans kommun. Det finns flera regionala alternativ som tillgodoser Kriminalvårdens behov av nya fängelseplatser samtidigt som jordbruksmarken bevaras.

Karlsson framställer SD som särskilt värnande om lantbrukarna. Han beskriver dessa som ”navet i en levande och stark landsbygd”. På platsen där SD i Trelleborg vill bygga jättefängelset har samma lantbrukarfamilj brukat marken i fyra generationer – nästan under ett helt sekel. 

De har förädlat marken under årtionden och de har kunskap om hur de på bästa sätt använder denna plätt på jorden för allas vårt bästa. De kan skiftningar i årstiderna och dess påverkan på produktionen. Denna familj blir nu bortkörd från platsen av de lokala SD-politikerna.

Det verkar som att värnandet av lantbrukarna och SD-ledningens ambition att höja självförsörjningsgraden inte har nått ner till lokalnivå. Detta är problematiskt då besluten rörande exempelvis exploatering av jordbruksmark tas på lokal nivå.

Tills Mattias Karlsson har gjort sin hemläxa med SDs kommunala partiföreträdare borde det vara tydligt för de flesta väljare att hans budskap består mest av fina ord och lite handling. 

Johan Nordahl
Emelie Lindsjö
Mari Flink
Ingemar Clementson
Anna Gunnesson Björk
Magnus Andersson
Stefan Lindgren
Cecilia Andersson
För den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg
 

Fotnot: Sverigedemokraterna har erbjudits replik men avstår.