facebooktwittermail d

Myndigheterna ska stötta markägarna

Förvandla inte Sveriges landsbygd till en stor skyddad naturpark och skada en vital del av den svenska basindustrin, skriver riksdagsledamöterna Martin Kinnunen (SD) och Mats Nordberg (SD).

FOTO: OSKAR SCHÖNNING

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Miljövänstern med olika organisationer och med Miljöpartiet i spetsen har den senaste tiden växlat upp sina attacker mot det svenska skogsbruket. Många skogsbrukare har reagerat på att klimat-aktivisten Greta Thunberg nyligen kallade det svenska skogsbruket för ”Sveriges motsvarighet till oljeindustrin”. Vad vi ser är en vänstervriden miljörörelse som gått fullständigt vilse i skogsdebatten.

Skogsbruket är viktigt för sysselsättning, friluftsliv, turism, kulturarv och biologisk mångfald i Sverige. Skogen är också en viktig inkomstkälla för jordbrukarna och bidrar därmed till att upprätthålla lönsamt jordbruk, inhemsk matproduktion och öppna landskap. Tack vare skogsbruket har vi vägar i skogen som gör dem tillgängliga för fritid och turism.

Ändå kritiseras skogsbruket ständigt av miljövänstern. Diskussionen kring hur skogen ska skötas är inte ny – i över hundra år har en diskussion pågått om huruvida trakthyggesbruk (dagens system) eller kontinuitetsskogsbruk (så kallat hyggesfritt skogsbruk) är att föredra.

Redan på 1950-talet hade trakthyggesbruket blivit helt dominerande. Vi ser gärna att staten lägger ut mer försök och visar att kontinuitetsskogsbruk kan hävda sig i praktisk skala innan man tvingar någon att använda dessa metoder. En annan diskussion rör sig om att skogsbruket skulle hota en mängd arter i Sveriges natur. I verkligheten är det är svårt att hitta en enda art som dött ut de senaste 50 åren på grund av skogsbruk.

Är då allt väl i det svenska skogsbruket? Under 1970-talet avlägsnades nästan alla träd vid avverkning. Dessutom inriktades skötseln mot att bara gynna barrträd. Vi har nu för lite av grova lövträd och död ved, vilket utgör livsmiljö för många arter. Sedan åtminstone 30 år arbetar därför skogsbruket med att gynna lövträd och lämna kvar fler levande och döda träd vid avverkning. Detta kommer med tiden att göra den brukade skogen allt mer varierad.

Det svenska skogsbruket är en framgångssaga där man under lång tid ansvarsfullt har lyckats bruka en resurs på ett sådant sätt att skogen år för år växer till sig. Det framgångsrika nordiska skogsbruket bygger i motsats mot exempelvis Tysklands på privatägda skogar. Det måste också vår skogspolitik göra – myndigheterna måste stötta markägarna.

Lösningen kan inte vara att förvandla Sveriges landsbygd till en stor skyddad naturpark och skada en vital del av den svenska basindustrin som behövs för jobb, tillväxt och klimatomställning.

Martin Kinnunen (SD)

ledamot riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Mats Nordberg (SD)

ledamot riksdagens miljö- och jordbruksutskott