facebooktwittermail

Scan har skurit klart

Besparingsprogrammet som Scan annonserade i februari är nu klart. Totalt omfattas 183 tjänster varav 69 i Sverige.

I slutet av året ska HK Scans besparingsåtgärder börja få effekt.
I slutet av året ska HK Scans besparingsåtgärder börja få effekt. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Totalt räknar HK Scan med att spara tio miljoner euro per år på de föreslagna åtgärderna, som främst rör chefer och högre tjänstemän i organisationen.