facebooktwittermail d

Scania tar kontrakt på logistik i skogen

Lastbilstillverkaren Scanias dotterbolag Lots har fått ett stort kontrakt på timmertransporter till Stora Enso.

Tidigare i år sade Stora Enso upp kontraktet med Skogsåkarna om transport av 3,5 miljoner kubikmeter virke.

Nu är den nya upphandlingen klar och ett av de fem företag som tar över är Scanias dotterbolag Lots, som är helt gröna när det gäller rundvirkestransporter.

– Vår nya leverantör Lots är en ny spelare på marknaden som vi tror kan hjälpa oss att hitta vägar i vår logistik som vi kanske inte har kunna titta på tidigare, säger, säger Jörgen Olofsson, transportchef på Stora Enso Skog.

Vill inte bedriva åkeriverksamhet

– De har ju en kunskap och erfarenhet kring leantänk och erfarenhet av att titta på hela logistikkedjor.

Lots vill egentligen inte bedriva åkeriverksamhet, affärsidén är att ta kunnandet från fordonsindustrin om optimering av produktionen in i nya branscher, berättar vd Martin Lewerth.

– Detta handlar om att fokusera på transportledning och att effektivisera logistiska flöden. Hur kan vi förbättra flödet redan i skogen fram till lastning och transport och hur kan vi optimera vid lossning och undvika köer och stillaståenden vid bruken?

En mellanhand

Lots blir i det här fallet en mellanhand mellan Stora Enso och timmeråkare. För att kunna tjäna pengar måste Lots hitta tillräckligt stora kostnader i kedjan som går att rationalisera bort.

– Vår ambition är inte att komma in och pressa tariffer, för de är redan väldigt låga för dem som kör. Om man ska uppnå relevans och positivt resultat så får man hitta ineffektiviteter i hela flödeskedjan.

Kontraktera åkerier

Lots tänker alltså inte köpa in egna timmerbilar, utan vill nu i sin tur kontraktera åkerier.

– Vi är helt märkesoberoende, vi premierar vare sig Volvo, Scania eller Mercedes. Är man en duktig åkare och har relevant utrustning oavsett fabrikat så kan man jobba med Lots, säger Martin Lewerth.