facebooktwittermail d

Scania kör om Volvo

Scania säljer nu fler tunga lastbilar i Sverige än Volvo.

Under perioden januari till september ökade Scanias försäljning av tunga lastbilar i Sverige med 15,4 procent jämfört med förra året.

För Volvo var försäljningsminskningen 14,6 procent.

Förändringen innebär att Scania i år har sålt 1 537 tunga lastbilar medan Volvo sålt 1 331 lastbilar till och med siste september, enligt statistik från Bil Sweden.

Över 16 ton

Som tunga lastbilar räknas fordon över 16 ton.

Tronskiftet avspeglar sig också i marknadsandelarna, Scania har idag 45,4 procent medan Volvo hamnar på 39,3.

Mercedes har tappat en femtedel av sin försäljning i Sverige jämfört med föregående år och har nu en marknadsandel på 8,1 procent.

Ägs av Volkswagen

Mans försäljning ökar i lika stor grad och tillverkaren har nu en marknadsandel på 4,4 procent.

Man och Scania ägs numera av Volkswagen. De båda märkena har närmare hälften av marknaden i Sverige.

Tillsammans dominerar de fyra ledande märkena Scania, Volvo, Mercedes och Man försäljningen och har en sammanlagd marknadsandel på 97,2 procent. Daf och Iveco säljer försumbara volymer.