facebooktwittermail d

Scandinavian Biogas spår en lysande framtid för biogasen

Scandinavian Biogas ser en positiv framtid för biogasen, trots att många av kollektivtrafikbolagen går över till el. I stället ser bolaget att andra aktörer kommer att kliva in och svälja volymerna. Några planer på att återföra gasen till gårdarna ryms däremot inte i strategin.

New Hollands T6.180 kommer finns nu med ren biogasdrift.
New Hollands T6.180 kommer finns nu med ren biogasdrift. FOTO: TT/IMAGO/JOCHEN TACK

Dagens biogasproducenter hittar ofta sina kunder inom en radie av tio mil. Här har läns- och regiontrafikens sug efter fossilfri gas ofta varit grundstommen i många satsningar.