facebooktwittermail d

Scandinavian Biogas och Gasum fortsätter sina jättesatsningar

Den slopade skattefrielsen på biogas kan i värsta fall göra att biogasjättarnas satsningar uteblir, eller att gasen exporteras utomlands. Men än så länge har varken Gasum eller Scandinavian Biogas några planer på att bromsa planerna.

Enligt Gasum kommer den slopade skattebefrielsen i nuläget inte att påverka företagets byggplaner. Närmast på tur står en stor anläggning i Götene som ska producera 120 gigawattimmar flytande biogas per år. FOTO: GASUM

Gasum, som är en av landets största aktörer på biogasområdet, har stora planer på gång. Närmast på tur står jättesatsningen i Götene, där företaget planerar att bygga en samrötningsanläggning som ska producera 120 gigawattimmar flytande biogas per år.