facebooktwittermail d

Scandi Standards delårsresultat i linje med förväntningar

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett justerat rörelseresultat på 117 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (110). Det framgår av delårsrapporten.