facebooktwittermail d

Lyft för Scandi Standard – ökar resultatet

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett ökat rörelseresultat för det andra kvartalet 2023 på 121 miljoner kronor, att jämföra med 42 miljoner föregående kvartal.