facebooktwittermail d

Höjda styrelsearvoden med 18 procent

Per Haekjaer, styrelseordförande i kycklingproducenten Scandi Standard, föreslås få en arvodeshöjning på 18 procent eller 100 000 kronor till 650 000 kronor.

Per Haekjaer, styrelseordförande i Scandi Standard, kan få en arvodeshöjning på 18 procent eller 100 000 kronor till 650 000 kronor.
Per Haekjaer, styrelseordförande i Scandi Standard, kan få en arvodeshöjning på 18 procent eller 100 000 kronor till 650 000 kronor. FOTO: MOSTPHOTO/SCANDI STANDARD

Valberedningen föreslår också att de sju ledamöterna i styrelsen får en höjning av det individuella arvodet med 50 000 kronor till 325 000 kronor, också det motsvarande 18 procent. Det framgår av kallelsen till bolagsstämman.

Enligt Scandi Standards IR-chef Henrik Heiberg är arvodeshöjningen valberedningens förslag och hänvisar frågor till valberedningens ordförande Gustav Lindner. ATL har sökt Gustav Lindner utan framgång.

Nya ledamöter

På bolagsstämman 22 maj föreslås också att Gunilla Aschan, chef för Jord och Skog på Nordea väljs in som ny styrelseledamot. Dessutom föreslås Vincent Carton, bland annat vd i irländska Manor Farm, ta plats i Scandi Standards styrelse.

Scandi Standard är verksamt i hela Norden och på Irland med varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm.

De största aktieägarna är Öresund med 10,9 procent, Carton Group med 9,1 procent Carnegie småbolagsfond med 6,9 procent och Lantmännen med 5 procent.

LÄS OCKSÅ: Scandi Standard förbättrade resultatet

LÄS OCKSÅ: Lantmännen byter fot om Scandi Standard

LÄS OCKSÅ: Scandi Standards vd säljer aktier