facebooktwittermail d

Scandi Standard skippar utdelning

Kycklingbolaget Scandi Standard har nyligen haft en uppgång på 10-15 procent i försäljning inom dagligvaruhandeln till följd av att konsumenter tillbringar mer tid hemma. Scandi Standard har dock samtidigt haft en nedgång på 50-60 procent i försäljning inom restaurang och storhushåll, vilket motsvarar liknande volymer.