facebooktwittermail

Scandi Standard ökade under fjärde kvartalet

Kycklingföretaget Scandi standards underliggande resultat ökade under fjärde kvartalet. Det kan förklaras av att två tredjedelar av intäkterna kommer från dagligvaruhandeln, vilket väger upp mot negativa effekter av coronapandemin.

FOTO: SCANDI STANDARD/WIKTOR RZEUCHOWSKI

Scandi standard redovisar ett justerat rörelseresultat på 115 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, jämfört med 104 miljoner kronor fjärde kvartalet 2019, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 4,8 procent (4,3).