facebooktwittermail d

Scandi Standard ökade under fjärde kvartalet

Kycklingföretaget Scandi standards underliggande resultat ökade under fjärde kvartalet. Det kan förklaras av att två tredjedelar av intäkterna kommer från dagligvaruhandeln, vilket väger upp mot negativa effekter av coronapandemin.