facebooktwittermail d

Scandi Standard förbättrar resultat och marginal

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett rörelseresultat på 112 miljoner kronor (30) för det tredje kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 3 202 miljoner kronor (2 632).

Resultatet efter skatt blev 66 miljoner kronor (4).

Bolagets rörelsemarginal under tredje kvartalet var 3,5 procent, en ökning från 1,1 procent motsvarande kvartal i fjol.