facebooktwittermail

Scan höjer lammpriset

Scan höjer nästa vecka avräkningspriserna på lamm av både märkes- och ordinär kvalitet.


För märkeslamm aviseras en höjning med en krona, vilket ger ett nytt pris i klass R- på 29,50 kronor per kilo.

För lamm av ordinär kvalitet i viktgruppen 23-25,9 kilo är höjningen 1,50 vilket ger ett nytt pris i klass R- på 27,50 kronor per kilo.

Priserna på gris och sugga är däremot oförändrade. ATL.nu