facebooktwittermail

Scan höjer lammpriset

Scan höjer nästa vecka avräkningspriserna på lamm av både märkes- och ordinär kvalitet med 50 öre.

För märkeslamm ger höjningen ett nytt pris i klass R- på 32,00 kronor per kilo.

För lamm av ordinär kvalitet i viktgruppen 23-25,9 kilo ger höjningen ett nytt pris i klass R- på 30,00 kronor per kilo.

Scan höjer även Krav-tillägget på lamm med 50 öre till 4 kronor per kilo.

Scan höjer också avräkningspriset på får med 1,50 kronor.ATL.nu