facebooktwittermail d

Scan höjer lammpriset

Scan höjer avräkningspriserna på lamm den här veckan.

Scan höjer avräkningspriserna på lamm av både märkes- och ordinär kvalitet med 1,50 kronor per kilo.

För märkeslamm ger höjningen ett nytt pris i klass R- på 33,50 kronor per kilo.

För lamm av ordinär kvalitet i viktgruppen 23-25,9 kilo ger höjningen ett nytt pris i klass R- på 31,50 kronor per kilo.ATL.nu