facebooktwittermail d

SCA tar avstånd från Ponsses marknadsföring

Även SCA tar nu avstånd från den omdebatterade kalender där lättklädda kvinnor poserar med Ponnses skogsmaskiner.

– Det behövs en attitydförändring i branschen, säger Magnus Bergman på SCA.

ATL har tidigare rapporterat om den kalender med lättklädda kvinnor som Ponsses tyska återförsäljare använt i sin marknadsföring. Kalendern uppmärksammades först av Nyks, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogen, och även Holmen Skog tog kraftigt avstånd från den.

– Den kändes helt galen så vi ville agera tydligt och direkt. De svarade också fort och sa att de tagit bort den, sa Sören Pettersson, VD på Holmen Skog, som snabbt tog kontakt med Ponsse.

Nedvärderande och omodernt

Nu sällar sig SCA till kritikerna.

– Vi tar kraftfullt avstånd från Ponsses sätt att marknadsföra sig, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog, i ett uttalande och fortsätter:

– Sveriges skogsnäring jobbar med att förändra bilden av skogsbruket och att få fler kvinnor att välja skogliga yrken. En sådan här kalender känns både nedvärderande och väldigt omodern och går emot allt vi strävar efter för att kunna få till en mer jämställd skogsbransch.

Enligt SCA har Ponsses ledning i Finland efter reaktionerna från Sverige beslutat att kassera alla kalendrar och stoppa framtida produktion.

Kan påverka affärerna

– Det är bra att Ponsse reagerar, men de borde ha satt stopp för kalendern för flera år sedan. De behöver se över i stort hur och i vilka sammanhang deras varumärke används. Vi kommer att föra en dialog med dem och med andra maskintillverkare för att se att våra värderingar och synen på allas lika värde stämmer överens. Tills vidare har vi även skjutit upp alla planerade studiebesök hos maskintillverkare, säger Magnus Bergman, skogsteknisk chef vid SCA Skog, och fortsätter:

– Vi jobbar aktivt med att få fler kvinnliga maskinförare. Men det behövs en attitydförändring både i branschen och hos maskintillverkarna. Det visar inte bara den här kalendern utan även den rapport som gjordes efter SkogsNolia i somras.

Även Holmen kommer att föra en dialog med maskintillverkarna om jämställdhetsfrågor och utesluter inte att kalendern kan komma att påverka framtida affärer med Ponsse.

Reagera och agera

För att komma till rätta med jämställdhetsproblemen efterlyser Jonas Mårtensson ett stort engagemang från alla inblandade.

– Vi är tacksamma om alla våra medarbetare och samarbetspartners hjälper till och reagerar på felaktiga ageranden, symboler eller liknande saker som riskerar att bidra till att kränka kvinnor och män, vare sig de arbetar hos oss eller om det gäller skogsbranschen i stort. Vi måste alla våga säga ifrån och agera, avslutar han.