facebooktwittermail d

SCA överklagar avverkningsförbud

Om varje planerad avverkning kan överklagas innebär det en orimlig planeringssituation för skogsbruket, anser SCA som överklagar en dom från Mark- och miljödomstolen.

ATL har tidigare rapporterat om en dom från Mark- och miljödomstolen i Östersund där föreningen Skydda Skogen gavs rätt att överklaga avverkningar som godkänts av Skogsstyrelsen. Avverkningarna stoppades och avverkningsanmälningarna återförvisades till Skogsstyrelsen.

Nu överklagar även SCA domen.

”Vi har tagit betryggande hänsyn till de arter som finns på de planerade avverkningsområdena. Det fanns därför vare sig plikt eller anledning för Skogsstyrelsen att agera”, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog på SCA, i ett pressmeddelande.

Om alla Sveriges 60 000 avverkningsanmälningar per år kan överklagas efter att de godkänts av Skogsstyrelsen skulle det innebära en orimlig situation för skogsbruket, anser Jonas Mårtensson.
Om alla Sveriges 60 000 avverkningsanmälningar per år kan överklagas efter att de godkänts av Skogsstyrelsen skulle det innebära en orimlig situation för skogsbruket, anser Jonas Mårtensson. FOTO: SCA

Inget att invända

SCA hade anmält sina avverkningar till Skogsstyrelsen som inte hade något att invända. Efter sex veckor stod det därför SCA fritt att inleda avverkningarna enligt Skogsvårdslagen.

”Vi vill att Mark- och miljööverdomstolen prövar om Skogsstyrelsens normala hantering av en vanlig avverkningsanmälan verkligen kan överklagas. Om så är fallet kan en miljöorganisation överklaga varje planerad avverkning. Vi skulle då få en orimlig planeringssituation i skogsbruket och en lika orimlig arbetsbelastning på Skogsstyrelsen och rättsväsendet”, säger Jonas Mårtensson.