facebooktwittermail d

SCA ökar vinsten - men 125 tjänster försvinner

Skogsbolaget SCA redovisar en vinst före skatt på 3 238 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2015. Men samtidigt meddelar företaget att 125 tjänster försvinner vid fabrikerna i Ortviken, Obbola och Munksund.

Det har varit ett tufft år för SCA med skandalerna kring Sverker Martin-Löf och lyxresorna som senare resulterade i styrelseordförandens avgång. När bolaget nu släpper sina siffror för det tredje kvartalet är det dock gladare miner.

SCA gör en vinst före skatt på 3 238 miljoner kronor jämfört med 2 766 miljoner för samma period förra året.

"Det tredje kvartalet 2015 uppvisar en god organisk försäljningstillväxt, ett högre rörelseresultat och ett högre operativt kassaflöde jämfört med samma period föregående år" säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA i ett pressmeddelande.

Men trots uppgången väljer bolaget att stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall och gör en nedskrivning av värdet av anläggningen på 1,3 miljarder kronor. Man genomför dessutom effektiviseringsåtgärder vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund vilket sammanlagt gör att 125 försvinner, 95 från Ortviken och 35 från Obbola och Munksund.

"Vi har fortsatt att adressera förbättringsområden. Då den globala efterfrågan på tryckpapper har minskat under flera år och vi har en svag lönsamhet för Ortvikens pappersbruk avser vi att stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall" menar Groth.