facebooktwittermail d

SCA och Holmen planerar nytt sågverk i Norrland

Skogsbolagen SCA och Holmen har inlett en förstudie för ett nytt sågverk i Västerbotten som ska öka värdet på skogen i norra Sverige.  

Timmertransport.
Mer skog till sågen i Norrland om SCA och Holmen genomför sina planer för ett nytt sågverk FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Förstudien omfattar ett samägt sågverk i Rundvik i Nordmalings kommun och beräknas vara klar under våren 2023. Först därefter ska bolagen fatta ett beslut om de går vidare med planerna.